Registrering

Registrering

Hvis du bor utenfor Norge, har vi et stort nettverk av internasjonale kontakter som kan bistå deg i ditt land eller område.
Fyll inn all informasjon nøyaktig. Pass på å beholde originalkvitteringen. Alle garantikrav gjelder fra datoen som står på originalkvitteringen.
Ved en eventuell garantisak må du i første omgang ta kontakt med forhandleren der du kjøpte produktet.